اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۶۴۱۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۵۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۹۸۹۲۴ مدیریت فروش ۰۰۹۸
۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبه روی پارک شهر ، کوچه قورخانه

درباره ما


رگلاتور گاز شهری برای مصارف خانگی و صنعتی جهت کنترل فشارگاز و محافظت از کنتو رگاز در سایز های متفاوت


رگلاتور گاز شهری برای مصارف خانگی و صنعتی جهت کنترل فشارگاز و محافظت از کنتو رگاز در سایز های متفاوت
رگلاتور
گاز شهری که ما در اختیار داریم از بهترین جنس رگلاتور بهترین قطعات
گارانتی شده و بهترین کیفیت مصرف را در اختیار مشتری و عموم مردم قرار
میدهیم
این رگلاتور گاز شهری شامل برندهایی از نوع خارجی و ایرانی میباشد
رگلاتور گاز شهری
رگلاتور گاز شهری گازسوزان
رگلاتور گاز شهری اروپایی
رگلاتور گاز شهری جیوانز
رگلاتور گاز شهری رومباخ
رگلاتور گاز شهری وارداتی
رگلاتور گاز شهری استاندارد
رگلاتور گاز شهری خانگی

خروجی اخبار


لینک های مرتبط